top of page

CONTACTGEGEVENS KLANTENSERVICE


Email: info@chibeautylounge.com
Adres: Generaal van Dedemlaan 160, 5623GJ, Eindhoven
Openinstijden Klantenservice: ma t/m vrij: 10.30-17.30

Klachtenregeling

  1. Chi Beauty Lounge beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Chi Beauty Lounge, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  3. Bij Chi Beauty Lounge ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Chi Beauty Lounge binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  5. Een klacht schort de verplichtingen van Chi Beauty Lounge niet op, tenzij Chi Beauty Lounge schriftelijk anders aangeeft.

  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Chi Beauty Lounge, Chi Beauty Lounge naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

bottom of page